Tornseglare: Ärgad kopparplåt, stålspiraler sockel av ek
Vresros: Rostig stålplåt, taggtråd sockel av ek